Technologie galwaniczne i procesy galwaniczne: cynkowanie, cynkowanie słabo kwaśne, cynkowanie alkaliczne, powłoki stopowe cynk nikiel, miedziowanie, niklowanie, chromowanie, pasywacja, powłoki konwersyjne chromianowe i fosforanowe, przygotowanie powierzchni (odtłuszczanie, aktywacja / dekapowanie, trawienie, linie galwaniczne, projekty linii galwanicznych, analiza składu kąpieli galwanicznych, badania w komórce Hulla.

Strona dotyczy praktycznych aspektów pracy z kąpielami galwanicznymi ze szczególnym naciskiem na analizę składu kąpieli galwanicznych i problemy napotykane podczas eksploatacji kąpieli.

zinc copper silver chromium III
zinc copper silver chromium


NOWE TREŚCI w "Komórka Hulla" Rozdział 3.1 Anody, Rozdział 3.2 Katody, Rozdział 3.3 Zasilanie(uaktualnienie na dzień 15.03.2018 r.)
NOWE TREŚCI / NOWY DZIAŁ w "Komórka Hulla" Rozdział 1. Wstęp, Rozdział 2. Istota stosowania, Rozdział 3. Konstrukcja(uaktualnienie na dzień 11.02.2018 r.)
NOWE TREŚCI / NOWY DZIAŁ w "Chromianowanie powłok cynkowych" Rozdział 1. Wstęp oraz Rozdział 10. Charakterystyka powłok(uaktualnienie na dzień 11.02.2018 r.)
NOWE TREŚCI w "Cynkowanie chlorkowe słabo kwaśne" Rozdział 4. Skład kąpieli / 4.1 Cynk / 4.1.5 Kontrola (uaktualnienie na dzień 20.01.2018 r.)
NOWE TREŚCI w "Cynkowanie alkaliczne" Rozdział 4. Skład kąpieli / 4.1 Cynk / 4.1.7 Uzupełnianie (uaktualnienie na dzień 29.12.2017 r.)
NOWE TREŚCI w "Rodowanie galwaniczne" Rozdział 10. Charakterstyka powłok / 10.2 Połysk powłok (uaktualnienie na dzień 26.11.2017 r.)
NOWE TREŚCI w "Rodowanie galwaniczne" Rozdział 10. Charakterstyka powłok / 10.1 Grubość powłok (uaktualnienie na dzień 12.11.2017 r.)
NOWE TREŚCI w "Cynk słabo kwaśny" Rozdział 8. Nakładanie powłok / 8.1 Przebieg procesu, przebieg procesowy (uaktualnienie na dzień 27.10.2017 r.)
NOWE TREŚCI w "Cynk nikiel" Rozdział 11. Charakterystyka powłok / 11.1 Odporność korozyjna (uaktualnienie na dzień 20.10.2017 r.)
NOWE TREŚCI w "Rodowanie galwaniczne" Rozdział 2. Zastosowanie (uaktualnienie na dzień 01.05.2017 r.)
NOWE TREŚCI w "Złocenie" Rozdział 10. Nakładanie powłok / 10.1 Uwagi ogólne (uaktualnienie na dzień 05.02.2017 r.)
NOWE TREŚCI w "Chromowanie III" Rozdział 1. Wstęp (uaktualnienie na dzień 09.01.2017 r.)
NOWE TREŚCI w "Rozwiązywanie problemów" Rozdział "1 Nawodorowanie" (uaktualnienie na dzień 06.01.2017 r.)
NOWE TREŚCI w "Cynk słabo kwaśny" Rozdział "13 Konserwacja i naprawa kąpieli/13.1 Wyolejenie wybłyszczacza" (uaktualnienie na dzień 15.12.2016 r.)
NOWE TREŚCI w "Niklowanie" Rozdział "10. Konserwacja i naprawa kąpieli" (uaktualnienie na dzień 01.12.2016 r.)
NOWE TREŚCI w "Niklowanie" Rozdział "Wstęp" (uaktualnienie na dzień 20.11.2016 r.)
NOWE TREŚCI w "Srebrzenie" Rozdział "Nakładanie powłoki/Srebrzenie wstępne" (uaktualnienie na dzień 10.11.2016 r.)
NOWE TREŚCI w "Cynk-nikiel" Rozdział "Wstęp" (uaktualnienie na dzień 07.11.2016 r.)
NOWE TREŚCI w "Cynkowanie słabo kwaśne" Rozdział "Wstęp" (uaktualnienie na dzień 07.11.2016 r.)
NOWE TREŚCI w "Cynkowanie alkaliczne" Rozdziały "Wstęp" i "Zastosowanie"(uaktualnienie na dzień 05.11.2016 r.)
NOWE TREŚCI w "Srebrzenie" (uaktualnienie na dzień 08.04.2016 r.)
NOWE TREŚCI w "Cynkowanie słabo kwaśne - rozwiązywanie problemów" (uaktualnienie na dzień 01.04.2016 r.)
NOWE TREŚCI w "Analiza składu kąpieli" (uaktualnienie na dzień 25.03.2016 r.)